The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Średni wiek matek

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Średni wiek matek  


Współczynnik reprodukcji netto (711-3) i rzeczywista stopa przyrostu naturalnego (703-1) są ściśle z sobą powiązane. Współczynnik reprodukcji netto charakteryzuje przyrost ludności ustabilizowanej w ciągu długości trwania generacji1, czyli średniego odstępu czasu między kolejnymi generacjami1'. Długość generacji w linii żeńskiej równa się w przybliżeniu średniemu wiekowi matek2 w chwili urodzenia ich dzieci. Współczynniki reprodukcji (711-1) okresów dotyczą generacji hipotetycznych3 lub generacji fikcyjnych3, są to bowiem wskaźniki syntetyczne (por. 634-3), oparte na współczynnikach zaobserwowanych w różnych generacjach dla różnych grup wieku.

  • 2. Odstęp między kolejnymi generacjami w linii męskiej odpowiada przeciętnemu wiekowi ojców w chwili urodzenia ich dzieci.


More...