The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

12

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukajretour à Strona główna | Przedmowa | Indeks
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne Indeks 1 | Opracowanie danych statystyki demograficznej indeks 2 | Rozmieszczenie i struktura ludności indeks 3 | Umieralność i chorobowość indeks 4 | Małżeństwa indeks 5 | Urodzenia indeks 6 | Ruch ludności i reprodukcja ludności indeks 7 | Migracje indeks 8 | Demografia ekonomiczna i społeczna indeks 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

12

120

Pod nazwą mieszkanie1 rozumie się izbę lub zespół izb przeznaczonych na pomieszczenie dla gospodarstwa (110-3). Wielkość mieszkania mierzy się często liczbą izb2, a czasem powierzchnią mieszkalną3. Gęstość zaludnienia4 mieszkania określa się jako stosunek liczby osób, które w nim zamieszkują do wielkości mieszkania. Ustalenie norm zagęszczenia pozwala na wyodrębnienie mieszkań przeludnionych5 i mieszkań niedoludnionych6. Mieszkania niezamieszkane7 są to mieszkania nie wykorzystane dla celów mieszkalnych.

  • 1. Należy zauważyć, że w niektórych krajach nie liczy się parteru jako piętra (w innych znowu parter uważa się za „pierwsze piętro”).
  • 2. Za izbę uważa się na ogół tylko izby mieszkalne i ewentualnie kuchnię, ale tylko kuchnię mieszkalną.

121

Z punktu widzenia prawnego osoba zajmująca mieszkanie może być jego właścicielem1, lokatorem2 albo sublokatorem3. Osobę nie mającą prawa do zajmowania lokalu, w którym mieszka, nazywamy dzikim lokatorem4.

  • 2. Lokator, od którego sublokator otrzymuje zgodę na zamieszkanie, nazywa się lokatorem głównym.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa | Indeks
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne Indeks 1 | Opracowanie danych statystyki demograficznej indeks 2 | Rozmieszczenie i struktura ludności indeks 3 | Umieralność i chorobowość indeks 4 | Małżeństwa indeks 5 | Urodzenia indeks 6 | Ruch ludności i reprodukcja ludności indeks 7 | Migracje indeks 8 | Demografia ekonomiczna i społeczna indeks 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93