Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Analiza demograficzna

Z Demopædia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Analiza demograficzna  


Kilka działów demografii (101-1) otrzymało nazwy specjalne. Demografia historyczna 1 zajmuje się historią rozwoju ludności (101-3); wyrażenie to stosuje się czasem w wąskim znaczeniu do badań ludności w epoce prestaty-stycznej, a to z racji metod jakimi się w tym celu posługujemy. Termin analiza demograficzna 2 stosuje się czasem tylko do badań zjawisk demograficznych obserwowanych w populacjach konkretnych (por. 102-4). Stosowano go również dla oznaczenia tej części demografii teoretycznej (102-3), która posługuje się metodami statystyki matematycznej, byłoby jednak bardziej celowe mówić w takich przypadkach o demografii matematycznej 3. Jedna ze współczesnych szkół demograficznych stworzyła kierunek zwany demografią potencjalną 4, pod którą rozumie teorię potencjałów życiowych (433-6) i jej zastosowanie.

  • 1. Paleodemografia zajmuje się rozwojem ludności w epoce prehistorycznej na podstawie badań archeologicznych.


More...United nations
Departement of Economic and Social Affairs
Population Division

United Nations Logo


International Union
for the Scientific Study
of Population

IUSSP logo
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Narzędzia
W innych językach