The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Analiza demograficzna

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Analiza demograficzna  


Kilka działów demografii (101-1) otrzymało nazwy specjalne. Demografia historyczna1 zajmuje się historią rozwoju ludności (101-3); wyrażenie to stosuje się czasem w wąskim znaczeniu do badań ludności w epoce prestaty-stycznej, a to z racji metod jakimi się w tym celu posługujemy. Termin analiza demograficzna2 stosuje się czasem tylko do badań zjawisk demograficznych obserwowanych w populacjach konkretnych (por. 102-4). Stosowano go również dla oznaczenia tej części demografii teoretycznej (102-3), która posługuje się metodami statystyki matematycznej, byłoby jednak bardziej celowe mówić w takich przypadkach o demografii matematycznej3. Jedna ze współczesnych szkół demograficznych stworzyła kierunek zwany demografią potencjalną4, pod którą rozumie teorię potencjałów życiowych (433-6) i jej zastosowanie.

  • 1. Paleodemografia zajmuje się rozwojem ludności w epoce prehistorycznej na podstawie badań archeologicznych.


More...