The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Badania przedślubne

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Badania przedślubne  


W polityce eugenicznej rozróżnia sią czasem eugenikę pozytywną1, mającą na celu zwiększanie liczby osób, o których się uważa, że mają cechy pożądane, i eugenikę negatywną2, zmierzającą do ograniczenia reprodukcji osób, które mogłyby przekazać cechy niepożądane, czyli dziedziczne upośledzenia3. Poświęcono wiele uwagi sprawie sterylizacji eugenicznej4, tzn. sterylizacji osób, które mogłyby przekazać swojemu potomstwu cechy niepożądane. Przeciwstawiano się takim metodom zarówno ze względów moralnych, jak też z powodu stosunkowo niewielkiej skuteczności w zmniejszaniu częstości genów recesywnych (911-6). Spośród proponowanych środków można wymienić badania przedślubne5; ma to na celu poinformowanie osób zamierzających wstąpić w związki małżeńskie o prawdopodobnej jakości ich potomstwa i zapobieżenie małżeństwom dysgenicznym6, tj. takim, które mogłyby wydać na świat potomstwo upośledzone.
More...