The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Bliźniaki dwujajowe

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Bliźniaki dwujajowe  


Porodem pojedynczym1 nazywa się poród (603-4), przy którym przychodzi na świat tylko jedno dziecko, a porodem wielorakim2 taki poród, przy którym na świat przychodzi kilkoro dzieci, które wtedy nazywają się bliźniakami3. Bliźniakami jednojajowymi4 lub bliźniakami identycznymi4 nazywa się bliźniaki pochodzące z podziału tego samego jaja (602-3); są one zawsze tej samej płci. Bliźniakami dwujajowymi5 lub bliźniakami nieidentycznymi5 nazywa się bliźniaki pochodzące z zapłodnienia dwóch różnych jaj (602-3).

  • 2. Porody wielorakie dzieli się na porody dwojacze, trojacze itd. zależnie od liczby dzieci z tych porodów.
  • 3. Gdy bliźniaków jest więcej niż dwoje, nazywa się je trojaczkami, czworaczkami, pięcioraczkami, sześcioraczkami. Terminy te mogą być stosowane w rozmaity sposób. Na ogół używa się ich zgodnie z ogólną liczbą dzieci urodzonych przy jednym porodzie, szczególnie wtedy, gdy co najmniej jedno dziecko rodzi się żywe; np. gdy jedno z dwojga bliźniąt jest żywe po zakończeniu porodu, a drugie martwe. Czasem jednak klasyfikuje się urodzenia wielorakie tylko według liczby dzieci żywo urodzonych.


More...