The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Całkowita liczba lat przeżytych

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Całkowita liczba lat przeżytych  


Przez całkowanie funkcji dożywających (431-3) między dwiema granicami wieku otrzymuje się całkowitą liczbę lat przeżytych1 przez grupę osób w tych granicach wieku. Sumując tę funkcję począwszy od danego wieku x do końca życia otrzymujemy całkowitą liczbę lat przeżytych po osiągnięciu wieku x przez osoby, które dożyły tego wieku, czyli tzw. całkowite dalsze trwanie życia2. Dzieląc tę wielkość przez liczbę dożywających wieku x otrzymuje się przeciętne dalsze trwanie życia3 dla tego wieku. Przeciętne dalsze trwanie życia w chwili urodzenia nazywa się również trwaniem życia4. Odwrotność przeciętnego trwania życia w chwili urodzenia stosuje się czasem jako wskaźnik umieralności pod nazwą współczynnika zgonów ludności zastojowej5 (por. 703-6). W demografii potencjalnej (105-4) potencjałem życiowym6 osoby w wieku x nazywa się przeciętne dalsze trwanie życia dla wieku x, a potencjał życiowy ludności jest sumą potencjałów życiowych wszystkich osób wchodzących w jej skład.

  • 1. Całkowitą liczbę lat przeżytych w wieku od x do x + n oznacza się przez nLx.
  • 2. Całkowite dalsze trwanie życia dla wieku x oznacza się przez Tx.
  • 3. Przeciętne dalsze trwanie życia dla wieku x oznacza się przez e°x .Tablice wymieralności (431-1) zawierają często także x wielkości przeciętnego dalszego trwania życia.


More...