The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Dane liczbowe surowe

Z Demopædia
(Przekierowano z Dane liczbowe podstawowe)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane liczbowe surowe  


Dane surowe1 albo dane podstawowe1, otrzymane w wyniku wspomnianych wyżej czynności (por. 130), składają się z szeregów2 liczb absolutnych3, zestawionych najczęściej w postaci tablic liczbowych4. Klasyfikacja obserwacji może się opierać na wartościach pewnych cech ilościowych5, które wtedy uważa się za zmienne5 (np. wiek, liczba dzieci; por. 143), albo na pewnych cechach jakościowych6 (np. płeć, stan cywilny). Przy grupowaniu uwzględniającym jednocześnie kilka cech, otrzymuje się tablice o wielokrotnym wejściu7 (np. o podwójnym wejściu, potrójnym wejściu itd.). Tablicą zbiorczą8 nazywa się tablicę zawierającą informacje pochodzące z pewnego zespołu tablic częściowych9.
More...