The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Dzieciństwo

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dzieciństwo  


Demografia zapożycza z języka potocznego różne terminy, niestety nieprecyzyjne, na oznaczenie różnych grup wieku1. Początkowym okresem istnienia człowieka jest dzieciństwo2, przy czym słowo dziecko3 oznacza na ogół człowieka, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałości (620-2). W pierwszych dniach życia dziecko nazywa się noworodkiem4 (por. 410-3). Słowo osesek5 stosuje się ściśle biorąc tylko do dzieci przy piersi. Słowo niemowlę6 bywa stosowane dla oznaczenia dzieci, które jeszcze nie dożyły swoich pierwszych urodzin, chociaż w mowie potocznej używa się go także w stosunku do dzieci nieco starszych. Dzieci, które jeszcze nie weszły w wiek szkolny, nazywa się dziećmi w wieku przedszkolnym7. Jako dzieci w wieku szkolnym8 rozumie się dzieci, które z tytułu swojego wieku powinny uczęszczać do szkoły.
More...