The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Endogamia

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Endogamia  


W ścisłym znaczeniu słowa mówi się, że zachodzi endogamia1, gdy dozwolone są tylko małżeństwa (501-4) między osobami należącymi do tej samej grupy (klanu, plemienia). W sposób bardziej ogólny mówi się o endogamii, gdy obserwuje się wyraźną tendencję osób należących do pewnej grupy stosunkowo nielicznej, do wybierania małżonka (501-5) tylko spośród tej grupy. Mówi się wtedy, że ta grupa stanowi izolat2. Podobnie mówi się o egzogamii3, gdy małżonek jest wybierany na ogół spoza grupy, do której należy druga osoba. Egzogamia w ścisłym sensie oznacza zakaz zawierania małżeństwa między osobami należącymi do tej samej grupy (klanu, plemienia). Małżeństwem mieszanym4 nazywa się małżeństwo zawarte między osobami różniącymi się pod względem religii, narodowości, rasy (334-4) itd. Gdy małżeństwo jest zawarte między osobami mającymi pewne wspólne cechy — społeczne, fizyczne lub umysłowe — nazywa się to homogamią5 w przeciwnym przypadku mówi się o heterogamii6.
More...