The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Gęstość zaludnienia na jednostkę użytków rolnych

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Gęstość zaludnienia na jednostkę użytków rolnych  


Gdy chodzi o porównania zagęszczenia ludności (312-1) różnych terytoriów z punktu widzenia innych czynników, poza samą tylko powierzchnią, oblicza się czasem porównywalne wskaźniki gęstości1. Istnieją różne wskaźniki tego rodzaju, z których wymienimy gęstość zaludnienia na jednostkę użytków rolnych2 i gęstość ludności rolniczej na jednostkę użytków rolnych3. Czasami wskaźniki te opierają się na powierzchni ziemi ornej4, a nie na powierzchni użytków rolnych5. Zagęszczenie można wyrazić również jako stosunek liczby ludności do całości zasobów gospodarczych; można rozpatrywać z tego punktu widzenia maksymalną potencjalną gęstość6. W teorii ludności stosowane jest pojęcie gęstości optymalnej7, tj. takiej gęstości, przy której dochód realny na głowę mieszkańca byłby najwyższy.
More...