The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Generacje żeńskie

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Generacje żeńskie  


Demografowie używają terminu generacja1 na oznaczenie zespołu osób urodzonych w jakimś danym okresie czasu. Jeżeli nie precyzuje się dokładnie tego okresu, to przyjmuje się, że chodzi o rok kalendarzowy, a zespół osób urodzonych w tym roku nazywa się rocznikiem2. W tym samym znaczeniu używamy także terminu kohorta2. Zarówno w demografii, jak i w genealogii jako generację3 można rozumieć progeniturę (114-7) pewnej generacji w znaczeniu 116-1 (tak np. dzieci migrantów nazywa się drugą generacją). Rozpatruje się czasem generacje złożone z osób tej samej płci, o których mówi się wtedy jako p generacjach męskich4 lub generacjach żeńskich5, szczególnie gdy chodzi o obliczenie odstępu czasu między kolejnymi generacjami (713-1).
More...