The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Histogram

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Histogram  


Żeby ilustrować wykład można uciekać się do różnego rodzaju prezentacji graficznej1: demografia wykorzystuje szeroko diagramy2, czyli wykresy2, i kartogramy3, czyli mapy statystyczne3. Użytkuje także wykresy figurowe4, które mają na celu tylko zilustrować wykład, nie pretendując do dokładnego przedstawienia rzeczywistości. Wykres, gdzie na jednej osi odmierza się skalę logarytmiczną, a na drugiej skalę arytmetyczną, stanowi ściśle biorąc wykres półlogarytmiczny5; czasem mówi się jednak niesłusznie o wykresie logarytmicznym5. W prawdziwie logarytmicznym wykresie na obu osiach występują skale logarytmiczne; żeby uniknąć wszelkich nieporozumień, dobrze jest wtedy mówić wyraźnie o wykresie podwójnie logarytmicznym6. Dla prezentacji rozkładów statystycznych (144-1) stosuje się między innymi: wielobok liczebności7, który otrzymuje się łącząc kolejno odcinkami prostych punkty przedstawiające częstości (144-3) klas; histogram8, gdzie poszczególne częstości klas przedstawia się za pomocą prostokątów, których podstawami są przedziały klasowe (przypadek zmiennych ciągłych — 143-1); wykres słupkowy9, gdzie każdej częstości klasy odpowiada odcinek, którego długość jest proporcjonalna do tej częstości (przypadek zmiennych skokowych 143-3).
More...