Interpolacja

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Interpolacja  


Istnieje czasem potrzeba zastąpienia szeregu danych (por. 130-2) uzyskanych z obserwacji przez szereg wartości bardziej regularnych, które nazywamy wartościami wyrównanymi 1. Zasada wyrównywania 1 polega na poprowadzeniu regularnej krzywej możliwie jak najbliżej zbioru punktów przedstawiających dane surowe (131-1). Przy wyrównywaniu graficznym 2 prowadzi się krzywą na oko; przy wyrównywaniu analitycznym 3 krzywa odpowiada pewnej z góry obranej funkcji, której parametry wyznacza się algebraicznie, np. metodą najmniejszych kwadratów 4, przy której minimalizuje się sumę kwadratów odchyleń obserwacji od krzywej wyrównującej. Spośród innych matematycznych metod wyrównywania wspomnijmy o tych, które stosują średnią ruchomą 5 ważoną lub nieważoną i rachunek różnic skończonych 6. Niektóre metody wyrównywania można wykorzystać dla interpolacji 7, tzn. dla wyznaczania punktów pośrednich między punktami znanymi, albo dla ekstrapolacji 8 tzn. dla wyznaczenia punktów leżących poza zakresem obserwacji.
More...