The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Kodowanie

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Kodowanie  


Aby uzyskać informacje w sposób mechaniczny, należy najpierw wysymbolizować1 informacje na podstawowych dokumentach2. Operacja ta polega na nadaniu informacjom wyrażonym w języku potocznym postaci liczb za pośrednictwem odpowiedniego kodowania3. Kodem4 nazywa się wykaz, rodzaj słownika, pozwalający na ustalenie odpo-wiedniości między informacjami i liczbami. Należy odróżniać kod, którego budowa determinuje późniejszą klasyfikację, od nomenklatury5 będącej po prostu wykazem terminów. Jednak niektóre nomenklatury podaje się w postaci klasyfikacji5 (por. 130-7), stanowiących w istocie kody, w których każda pozycja6 lub rubryka6 jest zaopatrzona w jeden lub kilka numerów klasyfikacyjnych.
More...