The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Lekarskie świadectwo zgonu

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Lekarskie świadectwo zgonu  


Statystyka zgonów jest opracowywana zazwyczaj na podstawie rejestracji zgonów1 (por. 211). Gdy następuje zgon, wystawia się zazwyczaj świadectwo zgonu; statystykę opracowuje się na podstawie informacji podawanych na świadectwach zgonu. W niektórych krajach rozróżnia się lekarskie świadectwo zgonu2 wystawiane przez lekarza i zwykłe świadectwo zgonu wystawiane przez urzędnika rejestrującego zgony dla celów przewidzianych prawem. Czasem stosuje się specjalne postępowanie, aby pogodzić tajemnicę lekarską z potrzebą kontroli.
More...