The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Liczby zaokrąglone

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Liczby zaokrąglone  


U osób, z którymi przeprowadza się wywiady, obserwuje się często tendencje do podawania odpowiedzi w liczbach zaokrąglonych1 Zjawisko to jest znane pod nazwą skupiania na liczbach okrągłych2 i dotyczy także innych liczb skupiających3, nie tylko wielokrotności 10, ale np. także wielokrotności 5 albo pewnych liczb parzystych. Można je badać za pomocą indeksów skupienia4 (por. 136-1).
More...