The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Ludność wiejska

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ludność wiejska  


W statystyce demograficznej nadaje się zazwyczaj terminom wieś1 i miasto2 pewne określone znaczenie, w oparciu o klasyfikację miejscowości na podstawie określonych kryteriów, różnych w poszczególnych krajach, np.: ogólnej liczby ludności, wielkości aglomeracji centralnej, proporcji ludności utrzymującej się z rolnictwa (359-2) itd. Gdy pewne terytorium jest w całości podzielone na gminy, nazywa się zazwyczaj umownie ludnością wiejską3 i ludnością miejską4 tego terytorium odpowiednio ogół ludności gmin wiejskich i ogół ludności gmin miejskich.
More...