The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Ludności zlanie się

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ludności zlanie się  


Zdarza się, że imigranci (802-3) pochodzący z tego samego terytorium grupują się na terytorium kraju przyjmującego (801-4) i zachowują większość swoich zwyczajów; tworzą wtedy kolonię1. Powstawanie takich kolonii na terytoriach już zaludnionych wysuwa zagadnienia współistnienia2 kilku różnych grup ludności. Takie współistnienie prowadzi czasem do zlania się ludności3, przez zanik różnic między nimi, albo do wchłonięcia4 jednych grup przez inne. Istnieje segregacja5, gdy kilka różnych grup ludności żyje obok siebie na tym samym terytorium zachowując jednak swoją odrębność w wyniku przeszkód zwyczajowych lub prawnych, prowadzących do ograniczenia iontaktów między tymi grupami (334-4).

  • 1. Przez kolonizację wewnętrzną rozumie się zasiedlanie obszarów położonych w granicach państwa przez obywateli tego państwa.
  • 5. W krańcowych przypadkach konflikt między dwiema grupami ludności może się przejawić jako ludobójstwo, tzn. jako wytępienie jednej grupy ludności przez inną.


More...