The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Mąż

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Mąż  


Analiza małżeństw1 obejmuje w zasadzie badanie zjawisk ilościowych wypływających bezpośrednio z istnienia, w obrębie ludności, związków małżeńskich2, czyli małżeństw formalnych2, tj. związków3 między osobami płci przeciwnej, które pociągają za sobą prawa i obowiązki przewidziane przez prawodawstwo lub zwyczaj. W większości społeczeństw zawarcie związku formalnego lub zgodnego ze zwyczajami jest połączone ze specjalną ceremonią lub formalności, zwaną ślubem4. Obserwacje dotyczące częstości zdarzeń (201-3), jakimi są te śluby (w rozumieniu 501-4) i rozwiązania związków małżeńskich (513-3) stanowią podstawę analizy małżeństw. Czasami rozszerza się te badania, obejmując nimi także w miarę możności związki nieformalne (503-3), szczególnie tam, gdzie ten typ związków jest na tyle rozpowszechniony, że wymaga ich uwzględnienia. Małżonkami5 lub małżeństwem5 nazywa się osoby złączone związkami małżeńskimi (w rozumieniu 501-2). Mężczyzna pozostający w związku małżeńskim jest mężem6 lub małżonkiem6, a kobietą żoną7 lub małżonką7. Parą małżeńską8 (por. 503-4) nazywa się zespół utworzony przez dwoje małżonków.
More...