The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Maszyny statystyczne

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Maszyny statystyczne  


Opracowanie1 jest operacją polegającą na wydobyciu z dokumentów sporządzonych nie w celach statystycznych zespołu informacji przeznaczonych do wykorzystania statystycznego. Słowa „opracowanie” używa się jednak czasem dla oznaczenia początkowej fazy prac statystycznych, np. gdy się mówi o opracowaniu danych. Opracowanie jest mechaniczne2, gdy odbywa się za pomocą maszyn statystycznych3.

  • 3. Wśród maszyn statystycznych, które operują kartami statystycznymi rozróżnia się dziurkarki (223-1) i kontrolerki (223-2), które czasami nazywa się małą mechanizacją, w przeciwstawieniu do innych maszyn, zaliczanych do wielkiej mechanizacji.


More...