Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Migracja brutto

Z Demopædia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Migracja brutto  


Termin ruch migracyjny 1 używa się na oznaczenie tej części całkowitego ruchu ludności, która wypływa z migracji (801-1). Łączną liczbę przyjazdów 2 imigrantów (802-3) i wyjazdów 3 emigrantów (802-4) nazywa się migracją brutto 4. Migracja netto 5 jest różnicą między całkowitą liczbą osób przybyłych i całkowitą liczbą osób, które wyjechały; liczbę tę nazywa się również saldem migracji 5. Gdy liczba przybyłych jest wyższa od liczby wyjeżdżających, zachodzi imigracja netto 6, w przeciwnym przypadku mamy emigrację netto 7.
More...United nations
Departement of Economic and Social Affairs
Population Division

United Nations Logo


International Union
for the Scientific Study
of Population

IUSSP logo
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Narzędzia
W innych językach