The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Obcokrajowcy zamieszkali

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obcokrajowcy zamieszkali  


Przez naturalizację1 obcokrajowiec (330-2) uzyskuje prawa obywatela (330-1) kraju, w którym zamieszkuje i staje się obywatelem naturalizowanym2. W niektórych krajach odbywa się to przez akt nadania naturalizaćji3; niekiedy przewidziana jest możliwość cofnięcia naturalizacji4 (por. 330-4), w wyniku czego następuje utrata obywatelstwa5. Klasyfikacja mieszkańców według narodowości może się skomplikować w przypadku podwójnego obywatelstwa6. Wśród obcokrajowców rozróżnia się czasami obcokrajowców zamieszkałych7, którzy stale zamieszkują w kraju i obcokrajowców przyjezdnych8, którzy przebywają w kraju tylko przez stosunkowo krótki okres czasu.
More...