The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Obecność

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obecność  


Migracje1 są jednym z najważniejszych przejawów mobilności2 ludności z punktu widzenia przestrzennego. Migracją lub ruchem migracyjnym1 w ścisłym znaczeniu nazywamy całokształt przesunięć, prowadzących do zmiany miejsca zamieszkania (310-6) osób, które przenoszą się z miejsca pochodzenia3 lub miejsca wyjazdu3 do miejsca przeznaczenia4 lub miejsca przyjazdu4. Rozróżnia się migracje czasowe i migracje stałe, zależne od czasii trwania nieobecności5 w dawnym miejscu zamieszkania albo od czasu trwania obecności6 w nowym miejscu zamieszkania. Rozróżnienie takie można przeprowadzić również na podstawie prawnej, opierając się na zaliczeniu poszczególnych osób do ludności stałej lub czasowej przez władze danego terytorium.

  • 1. Osoby migrujące nazywają się migrantami.
  • 3. Oddzielny problem stanowi koczownictwo (por. 304-2).
  • 4. Przy migracjach zagranicznych (802-2) w stosunku do imigrantów (802-3) mówi się czasem o kraju przyjmującym zamiast o kraju przeznaczenia.


More...