The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Obrażenia

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obrażenia  


Zgon lub inwalidztwo (425-6) może być następstwem bądź choroby (420-2), bądź odniesionych obrażeń1, lub ran1, bądź zatrucia2 lub otrucia2. Obrażenia i zatrucia mogą być wywołane bądź przez wypadki3, bądź przez użycie siły4. Wśród ostatnich rozróżnia się samobójstwa5 i usiłowania samobójstwa5 z jednej strony i zabójstwa6, zranienia6 i otrucia6 z drugiej. Klasyfikuje się zazwyczaj oddzielnie zgony wywołane wypadkami wojennymi7 i okaleczenia wywołane wypadkami wojennymi7.

  • 3. Lepsze jest wyrażenie zgon z przypadku niż zgon przypadkowy; ostatni termin może być używany jako przeciwieństwo zgonu naturalnego, dla oznaczenia zgonów wywołanych wszelkimi przyczynami poza chorobą i starością (424-5).
  • 4. Zauważmy, że wyrażenie śmierć gwałtowna może dotyczyć również zgonów z wypadku.
  • 5. Zabójstwo nieumyślne lub zabójstwo przez nieostrożność uważa się zazwyczaj za wypadek (422-3).


More...