The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Ojcostwo

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ojcostwo  


O dwóch osobach, z których jedna jest potomkiem drugiej lub które należą do potomstwa1 wspólnego przodka2, mówimy, że są to krewni3 lub osoby spokrewnione4. Między tak spokrewnionymi osobami wyznaczamy stopień pokrewieństwa4. Stosunek między rodzicami (112-2) i ich dziećmi nazywa się synostwem5, gdy rozpatruje się go w odniesieniu do dzieci, oraz ojcostwem6 lub macierzyństwem6, gdy rozpatruje się go w odniesieniu do osoby ojca lub matki. Słowo progenitura7 oznacza ściśle biorąc zespół dzieci (112-5) tej samej osoby, tego samego małżeństwa, albo grupy osób (por. 116-3) czy małżeństw; stosuje się je czasem na oznaczenie potomstwa w szerszym znaczeniu (wnuki, prawnuki) (114-1). Pokrewieństwo (114-3) w ścisłym znaczeniu, rozumiane jako stosunek wspólnoty krwi, należy odróżniać od powinowactwa8, które jest stosunkiem powstałym między krewnymi jednego z małżonków a drugim małżonkiem. Potocznie jednak mówi się często o powinowatych jako o krewnych.

  • 1. W języku prawniczym na oznaczenie potomka używa się określenia krewny zstępny.
  • 2. Podobnie w stosunku do przodka używa się określenia krewny wstępny.
  • 3. Pokrewieństwo może być w linii prostej — między przodkami i potomkami, oraz w linii bocznej — w pozostałych przypadkach.


More...