The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Porównywanie (rejestru ludności)

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Porównywanie (rejestru ludności)  


Rejestry, o których była mowa w paragrafach poprzednich, naieży odróżniać od rejestrów mieszkańców1 w tych krajach, które posiadają system stałej rejestracji2. W tych rejestrach każdy mieszkaniec lub każda rodzina ma swoją kartę3; rejestr jest stale aktualizowany4 na podstawie informacji, jakich dostarczają lokalne urzędy rejestrujące i na podstawie zapisów o zmianach miejsca zamieszkania5. Rejestr ludności porównuje się6 z wynikami spisów i aktualizuje się od czasu do czasu przez specjalne kontrole7.
More...