The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Prognoza ludności

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Prognoza ludności  


Perspektywy ludnościowe1 — to rachunki, które dają przyszły rozwój ludności, gdy przyjmuje się określone założenia co do przyszłego kształtowania się płodności, umieralności i migracji. Są to na ogół rachunki czysto formalne, pozwalające przedstawić wnioski, do jakich prowadzą przyjęte założenia. Prognoza ludności2 jest perspektywą ludności, w której założenia uważa się za realistyczne dla oczekiwanego przyszłego rozwoju ludności. Są to na ogół prognozy krótkookresowe3, wielkość błędu wzrasta bowiem silnie w miarę przedłużenia okresu prognozy.


More...