The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Przyczyn ; proporcje zgonów z poszczególnych przyczyn

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Przyczyn ; proporcje zgonów z poszczególnych przyczyn  


Klasyfikacja zgonów według przyczyn (por. 420-7) komplikuje się przez to, że obok pojedynczych przyczyn zgonów1 istnieją wielorakie przyczyny zgonów2 lub łączne przyczyny zgonów2. W ostatnim przypadku można odróżniać: ostateczną przyczynę zgonu3 lub bezpośrednią przyczynę zgonu3 i poprzedzające przyczyny zgonu4; główną przyczyną zgonu5 lub pierwotną przyczynę zgonu5 i towarzyszące przyczyny zgonu6 albo uboczne przyczyny zgonu6. Współczynnik zgonów według przyczyn7 oblicza się zazwyczaj na 100 000 (rozumie się na 100 000 mieszkańców). Rozważa się także proporcje zgonów z poszczególnych przyczyn8 wśród zgonów z wszelkich przyczyn.
More...