The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Przyjazdy

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Przyjazdy  


Termin ruch migracyjny1 używa się na oznaczenie tej części całkowitego ruchu ludności, która wypływa z migracji (801-1). Łączną liczbę przyjazdów2 imigrantów (802-3) i wyjazdów3 emigrantów (802-4) nazywa się migracją brutto4. Migracja netto5 jest różnicą między całkowitą liczbą osób przybyłych i całkowitą liczbą osób, które wyjechały; liczbę tę nazywa się również saldem migracji5. Gdy liczba przybyłych jest wyższa od liczby wyjeżdżających, zachodzi imigracja netto6, w przeciwnym przypadku mamy emigrację netto7.
More...