The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Reprodukcja netto (ludności)

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Reprodukcja netto (ludności)  


Teoria reprodukcji ludności1 dotyczy procesu odnowy generacji (por. 116), w obrębie ludności rozważanej jako zbiorowość ulegającą odnowie2, w matematycznym znaczeniu tego słowa. Mówi się o reprodukcji brutto3, gdy pomija się zgony w wieku niższym od górnej granicy okresu rozrodczego (620-1) i o reprodukcji netto4, gdy uwzględnia się takie zgony.
More...