The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Saldo urodzeń i zgonów

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Saldo urodzeń i zgonów  


Przez ruch ludności (201-6) rozumie się sposób, w jaki ludność (101-3) zmienia się z biegiem czasu przez zmianę generacji (116-1), które się na nią składają, i przez migracje zewnętrzne (802-1). Zmiany ogólnej liczby ludności (101-6) stanowią przyrost ludności1. Dogodnie jest uważać spadek liczby ludności2 za przyrost ujemny3. Rozróżnia się ludność zamkniętą4, w której nie ma emigracji ani imigracji, i ludność otwartą5, w której mogą odbywać się ruchy migracyjne. Przyrost ludności otwartej, nazwany przyrostem brutto6 lub rzeczywistym6, składa się z przyrostu wywołanego migracjami zewnętrznymi (por. 803-5) i przyrostu naturalnego7 (por. 201-7), będącego saldem urodzeń i zgonów8. To saldo wyraża się zazwyczaj jako nadwyżkę urodzeń nad zgonami8, wziętą z odpowiednim znakiem.
More...