The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Składnik małżeński (współczynnika reprodukcji netto)

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Składnik małżeński (współczynnika reprodukcji netto)  


Oblicza się również inne wskaźniki reprodukcji. Tak np. rozbija się czasem współczynnik reprodukcji netto na składnik małżeński1 i składnik pozamałżeński2. Oblicza się także współczynnik małżeńskiej reprodukcji netto3 dający liczbę małżeńskich urodzeń córek, jakie wydałaby na świat nowo urodzona dziewczyna, gdyby współczynniki zgonów, urodzeń, małżeństw i rozwiązywania małżeństw pozostały bez zmiany.
More...