The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Stan cywilny

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Stan cywilny  


Ludność można podzielić na grupy według stanu cywilnego1 Osoby wolne2, o których mówi się czasami jako o nieżonatych2 i niezamężnych2 — a więc kawalerowie3 i panny4 — są to osoby, które nigdy nie zawierały jeszcze związków małżeńskich. Grupa osób w stanie małżeńskim5, żonatych6 i mężatki7, składa się z tych osób, które zawarły związki małżeńskie i których związki nie uległy rozwiązaniu (510-1). O wszystkich osobach poza osobami wolnymi mówimy, że są to osoby spoza grupy wolnych8.
More...