The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Tablice dla grup osób

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Tablice dla grup osób  


Wartości liczbowe funkcji demograficznych (por. 431-2 i 634-2) podaje się na ogół w postaci tablic1: np. tablic wy-mieralności (431-1). Rozróżnia się tablice okresowe2, oparte na obserwacjach zebranych w pewnych okresach, zazwyczaj niezbyt długich, i tablice dla grup osób3, oparte na obserwowaniu danej grupy osób przez cały okres jej istnienia. Tablice generacji3 albo tablice kohortowe3 (por. 116-1 i 116-2) stanowią przypadek szczególny tablic dla grup osób. Dla niektórych stóp (133-4) istnieje analogiczne rozróżnienie między współczynnikami okresowymi4 i współczynnikami dla danej grupy5, których szczególnym przypadkiem są współczynniki dla generacji5.
More...