The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Umieralność według wieku

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Umieralność według wieku  


Przy badaniu umieralności według wieku1 jedynie terminy umieralność niemowląt (410-1) i umieralność noworodków (410-2) dotyczą ściśle oznaczonego okresu życia. Wyrażenia takie jak umieralność młodzieży2, umieralność dorosłych3 i umieralność starców4 nie mają ściśle określonego znaczenia, ponieważ granice wieku tych grup nie są ściśle ustalone (por. 324).
More...