The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Utrzymująca się ludność

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Utrzymująca się ludność  


Osoby będące na utrzymaniu (358-1) można powiązać z działami gospodarki (357-1) za pośrednictwem osób utrzymujących (358-3). Jeżeli przyjąć pewne umowne rozstrzygnięcia dotyczące klasyfikacji innych osób biernych zawodowo, można w ten sposób podzielić całą ludność kraju według działów gospodarki, z jakich czerpią swoje środki egzystencji i zdefiniować ludność utrzymującą się1 z tego czy innego działu gospodarki. W ten sposób określa się w szczególności ludność utrzymującą się z rolnictwa2, W taki sam sposób rozumie się zazwyczaj ludność rolniczą2, jednak czasem rozumie się ten termin w znaczeniu takim, jak 357-3. Pozostała część ludności stanowi ludność nierolniczą3.

  • 2. Nie należy mylić ludności rolniczej z ludnością wiejską (311-3).
    Czasami wyodrębnia się też ludność o mieszanym źródle utrzymania, np. robotnicy-chłopi.


More...