The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Wizy

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wizy  


Statystykę migracji1 opracowuje się, aby wykazać rozmiary migracji (801-1), kierunki ruchów migracyjnych (803-1) i cechy migrantów. Dokładność z jaką chwyta się te różne rodzaje faktów zależy od stosowanej metody, ponieważ większość danych statystyki migracji opiera się raczej na szacunkach niż na dokładnym zliczaniu. Bezpośrednie mierzenie migracji2 wymaga systemu rejestrowania ruchów migracyjnych tam, gdzie one się odbywają. Przy migracji zamorskiej można się oprzeć na listach pasażerów3 statków i samolotów. Obserwacja osób przekraczających granice polityczne dostarcza tylko bardzo przybliżonych danych, chyba że podejmuje się specjalne starania, aby rozróżnić migrantów od podróżnych4, którzy nie zmieniają miejsca stałego zamieszkania. Liczba przyznanych wiz5, czyli zezwoleń na wyjazd5 i liczba wydanych zezwoleń na zamieszkanie6 lub zezwoleń na pracę7 także może służyć za źródło informacji o migracjach obcokrajowców.
More...