The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Wykazy

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wykazy  


Druki1 używane do zbierania informacji demograficznych noszą różne nazwy. Ogólna nazwa formularz1 jest w demografii mało stosowana: częściej mówi się o wkazach2 (por. 207-1; 211-7), przy drukach małego formatu, lub o arkuszach2 (por. 207-2 i 207-4), przy drukach większego formatu. Te formularze mają najczęściej postać kwestionariuszy3. Czasami są one wypełniane4 przez samych zainteresowanych. W innych przypadkach specjalni pracownicy wpisują oświadczenia5 osób zainteresowanych lub informacje6, jakie uzyskują7 z dokumentów nie służących w zasadzie dla celów statystycznych,
More...