The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Polityka demograficzna

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Polityka demograficzna  


Demografia (101-1) obejmuje także badania z zakresu doktryn demograficznych1, czyli teorii demograficznych1, czyli teorii ludności1, które mają na celu wyjaśnienie lub przewidywanie — w oparciu o rozważania ekonomiczne. socjologiczne lub inne — przebiegu zjawisk demograficznych i przedstawianie ich następstw. Doktryny te mogą posłużyć za podstawę dla opracowania polityki demograficznej2, czyli polityki ludnościowej2 (por. 930), której zadaniem jest wywoływanie określonych zmian ludnościowych.

  • 1. Wyrażenia teoria ludności używa się czasami w znaczeniu demografii teoretycznej (102-3).


More...