The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Populacja

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Populacja  


Demografia1 jest nauką, której celem jest badanie populacji ludzkich i która zajmuje się ich rozmiarami, strukturą, rozwojem i zasadniczymi cechami ogólnymi, rozpatrywanymi głównie z punktu widzenia ilościowego. W terminologii statystycznej słowo populacja2 może oznaczać wszelką zbiorowość złożoną z odrębnych jednostek. Najczęściej używa się słowa populacja3 na oznaczenie ogółu mieszkańców4, czyli ludności4 pewnego terytorium, a czasem nawet tylko pewnej części takiej zbiorowości (np. populacja dzieci w wieku szkolnym, populacja osób zdolnych do zawierania związków małżeńskich). Tego rodzaju populacje są ściśle biorąc subpopulacjami5. Zdarza się czasem. że używa się słowa populacja na oznaczenie nie samej zbiorowości (w znaczeniu 101-3), ale liczby osób6, które się składają na tę zbiorowość.
More...