The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Świadectwo ślubu

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Świadectwo ślubu  


W niektórych krajach ogłoszenie zapowiedzi1 na pewien czas naprzód jest koniecznym warunkiem zawarcia zamierzonego małżeństwa (501-4) i ma na celu podanie tego do wiadomości osób trzecich, aby pozwolić im na ewentualne zgłoszenie sprzeciwu. Czasami wymagane jest zezwolenie na zawarcie małżeństwa2, aby ceremonie ślubne mogły się odbyć. Często po odbyciu ceremonii ślubnej doręcza się świadectwo ślubu3 nowożeńcom4. Mówi się, że małżeństwo zostało spełnione5, gdy nastąpiło połączenie cielesne między małżonkami.

  • 4. W niektórych krajach przyszłych małżonków nazywa się przed zawarciem małżeństwa narzeczonymi; nazwa ta wiąże się z zwyczajami, które polegają na mniej lub bardziej uroczystej wymianie przyrzeczeń małżeństwa.


More...