The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Dziecko uznane

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dziecko uznane  


Urodzenia klasyfikuje się czasem według ich prawowitości1 albo legalności1. Na ogół klasyfikacja zależy od stanu cywilnego matki w chwili poczęcia lub w chwili porodu. Ściśle mówiąc, dziecko małżeńskie2 lub dziecko ślubne2 można zdefiniować jako dziecko, którego ojciec i matka byli małżeństwem w chwili poczęcia, a urodzenie małżeńskie3 jako urodzenie takiego dziecka; w przeciwnym przypadku dziecko względnie urodzenie jest pozamałźeńskie4 lub nieślubne4. Na ogół jednak uważa się za małżeńskie także dzieci, które są owocem poczęcia przedślubnego5 (tzn. takiego, które miało miejsce przed zawarciem małżeństwa), jeżeli tylko ich rodzice są zaślubieni w chwili urodzenia dziecka. Dziecko pozamałżeńskie6, zwane czasem dzieckiem naturalnym6, może być uznane7 przez jedno lub drugie z jego rodziców albo przez oboje. Dziecko ulegalizowane8 to dziecko naturalne, które dzięki zawarciu związku małżeńskiego przez jego rodziców nabyło niektórych lub wszystkich praw dzieci ślubnych.

  • 6. Zgodnie z prawodawstwem niektórych krajów dziecko jest pozamałżeńskie, gdy pochodzi ze stosunku kazirodczego lub stosunku pozamałżeńskiego, tzn. stosunku kobiety zamężnej z mężczyzną, nie będącym jej mężem; urodzenia takie jednak nie zawsze rejestruje się jako pozamałżeńskie.


More...