The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Dziurkowanie

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dziurkowanie  


Opracowanie mechaniczne obejmuje na ogół cztery następujące czynności podstawowe: dziurkowanie1, które polega na przeniesieniu informacji liczbowych figurujących na dokumencie, na kartę statystyczną2 w postaci dziurek; sprawdzenie3, które polega na upewnieniu się, że poprzednia czynność została wykonana prawidłowo; sortowanie4, które polega na ułożeniu kart w określonym porządku, w taki sposób, żeby utworzyć z nich grupy, odpowiadające zamierzonej klasyfikacji i wreszcie tabulacja5, polegająca na zliczaniu kart już uporządkowanych w poszczególnych grupach albo na sumowaniu6 dla każdej grupy pewnych danych, naniesionych na kartę w postaci dziurek. Szybki rozwój maszyn mechanicznych przejawia się w postaci coraz to nowych operacji i coraz bogatszej terminologii. Metody elektrograficzne7 — dzięki którym znaki wypisane na samej karcie lub na specjalnych dokumentach można przenosić automatycznie i otrzymywać w postaci dziurek — pozwalają obecnie na zmechanizowanie dwóch ostatnich operacji ręcznych wśród czynności, jakie powyżej opisywaliśmy: dziurkowania i sprawdzania.
More...