The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Natężenie umieralności

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Natężenie umieralności  


Różnice między liczbami dożywających (431-4) w różnym wieku dają zgony w odpowiednim przedziale wieku, czyli funkcję zgonów1. Stosunek liczby zgonów w wieku od x do x+n do liczby dożywających wieku x nazywa się prawdopodobieństwem zgonu2 w wieku x do x+n. Centralny współczynnik zgonów3 równa się stosunkowi zgonów w wieku x do x+n do średniej liczby żyjących w tym przedziale wieku. Natężeniem umieralności4 lub chwilową stopą zgonów4 nazywamy pochodną logarytmu naturalnego funkcji dożywających (431-3) wziętą ze znakiem plus.

  • 1. Liczbę zgonów w wieku od x do x + n oznacza się przez ndx, w wieku od x do x + 1 przez dx.
  • 2. Prawdopodobieństwo zgonu w wieku od x do x + n oznacza się przez nqx, w wieku od x do x + 1 przez qx.
  • 3. Centralny współczynnik zgonów w wieku x oznacza się przez mx.
  • 4. Natężenie umieralności w wieku x oznacza się przez µx.


More...