The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Poligamiczne (społeczeństwo)

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Poligamiczne (społeczeństwo)  


Prawo małżeńskie1 lub zwyczaje małżeńskie2 są rozmaite w różnych społeczeństwach. Społeczeństwo, w którym każda osoba może być w związku małżeńskim tylko z jedną osobą płci przeciwnej nazywa się monogamicznym3.
Społeczeństwo, w którym jedna osoba może pozostawać w związku małżeńskim z kilkoma osobami jednocześnie, jest poligamiczne4. Rozróżnia się społeczeństwa poliandryezne5, w których kobieta może mieć kilku mężów i społeczeństwa poligyniczne6, w których mężczyzna może mieć kilka żon. Słowa poligamia używa się często zamiast poli-gynii.
More...