The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Zagęszczenie ludności

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zagęszczenie ludności  


Zagęszczenie ludności1 mierzy się najczęściej za pomocą gęstości zaludnienia2, obliczanej jako iloraz liczby mieszkańców przez powierzchnię terytorium, na którym zamieszkują. Wielkość tę wyraża się zazwyczaj w osobach na kilometr kwadratowy albo na hektar, gdy zaludnienie jest bardzo gęste, szczególnie w aglomeracjach. Rozproszenie ludności3 zależy od tego osadnictwa4, od wielkości aglomeracji i ich wzajemnych odległości. Rozważa się czasami centrum ludności5 danego terytorium; położenie takiego centrum wyznacza się jako środek ciężkości, nadając jednakową wagę wszystkim osobom wchodzącym w skład danej ludności.
More...