The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Zasoby (populacji)

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zasoby (populacji)  


Demografia ekonomiczna i społeczna (103-1 i 103-2) analizuje z jednej strony skutki gospodarcze i społeczne zjawisk demograficznych, a z drugiej — wpływ czynników gospodarczych i społecznych na zjawiska demograficzne. Zależności istniejące między populacją (101-3) i zasobami1, jakimi ona rozporządza, oraz między populacją i produkcją2 dóbr i usług, stanowią ważny przedmiot badań demografii gospodarczej.
More...