The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Główny żywiciel

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Główny żywiciel  


Gdy gospodarstwo rodzinne (110-4) obejmuje kilka osób, nazywa się je członkami gospodarstwa1, przy czym jedną z nich uważa się za głowę gospodarstwa2. Nie ma ogólnej zasady, która by ustalała, kogo należy uważać za głowę gospodarstwa; w pewnych przypadkach może to być osoba będąca głównym żywicielem3 gospodarstwa. Formularze spisów zawierają na ogół pytanie dotyczące pokrewieństwa4 istniejącego między głową gospodarstwa i poszczególnymi pozostałymi członkami gospodarstwa. Pozwala to na rozróżnienie poszczególnych grup w obrębie gospodarstw złożonych5, tj. gospodarstw, których nie wszyscy członkowie należą do tej samej rodziny biologicznej (113-1).
More...