The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Grupy

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Grupy  


Badaniem reprezentacyjnym losowym1 nazywamy badanie reprezentacyjne (160-1), w którym próbę (160-2) uzyskuje się za pomocą jednego lub kilku losowań2, przeprowadzonych w całej badanej zbiorowości lub jej części. Postępowanie to wymaga użycia wykazu zawierającego wymienione indywidualnie kolejno wszystkie jednostki losowania składające się na zbiorowość albo na zbiorowości, w obrębie których wyznacza się losowo jednostki podlegające obserwacji. Wykaz ten stanowi podstawę badania reprezentacyjnego3. Przy badaniu reprezentacyjnym prostym4 (jednostopniowym) uważa się elementy (160-3) za jednostki losowania (160-4) i losuje się je indywidualnie. Proporcję jednostek wylosowanych nazywa się stopą losowania5 lub stopą reprezentacji5. Próbą systematyczną6 nazywamy próbę otrzymaną przez wybranie jednostek z wykazu w stałych odstępach. Jeżeli np. do próby ma wejść jedna dziesiąta część jednostek, to wybieramy losowo jakąś liczbę spośród pierwszych dziesięciu lic2;b 1, 2 ... 10; jeżeli otrzymamy stąd liczbę 7, to próba będzie się składała z jednostek, które w wykazie mają numery 7, 17, 27 itd. Przy losowaniu grupowym7 elementy wchodzące do próby nie są wybierane indywidualnie, ale grupami8.
More...