The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Kategorie społeczno-zawodowe

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Kategorie społeczno-zawodowe  


Ludność czynną zawodowo (350-1) klasyfikuje się często także według charakteru zatrudnienia1 Z lego punktu widzenia rozróżnia się: pracodawców2, pracowników3, samodzielnych4, pracujących na własny rachunek4 oraz pomagających członków rodzin5. Ci ostatni są to członkowie rodziny pracodawcy lub samodzielnego, którzy pomagają mu w pracy, nie otrzymując w zamian faktycznie wynagrodzenia. Za samodzielnych uważa się na ogół ludzi, którzy pracują na swój własny rachunek, nie zatrudniając pracowników najemnych w ścisłym znaczeniu, ale przy ewentualnej pomocy członków rodziny. Kombinując różne kryteria tego rodzaju, jak zawód subiektywny (352-2), stanowisko w zawodzie i powiązanie z działem gospodarki narodowej (por. 359-1), można zdefiniować kategorie społeczno-zawodowe6, które pozwalają na sklasyfikowanie ogółu czynnych i biernych zawodowo, składających się na całą ludność.
More...